แนะนำตัว

images (33)1imagesCAVORD57 4imagesCAVORD57

IMG_0418

imagesCAVORD57

          ห้องสมุดตั้งอยู่ชั้นที่ 2 ของอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น       มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 759 ตารางเมตร ห้องสมุดได้ดำเนินการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างไม่จำกัดขอบเขต ห้องสมุดนำเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ โดยได้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอร่วมใช้โปรแกรม Library International System 3 (LIS3) มาใช้ในงานบริการยืม-คืน การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ การบริการสืบค้น การรายงานสรุปผลการใช้บริการทำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

images (19)

เวลาทำการ

 เวลาเปิด : 07.30 – 16.30 น. : วันจันทร์ – ศุกร์
เวลาปิด : วันเสาร์ – อาทิตย์

imagesCA13KSPE

Advertisements